Regulament promoțional

,,10 ani – 10 reduceri

 

 1. Denumirea campaniei promoționale: ,,10 ani – 10 reduceri” (în continuare denum. ,,Promoție”);
 2. Organizatorul promoției: ,,AMEGTEX” S.R.L., cu sediul Columna 77, or. Chișinău, Republica Moldova, bumbacel.online ;
 3. Perioada promoției: 05 septembrie 2023 – 01 octombrie 2023, cu posibilitate de prelungire
 4. Participanții la promoție: promoția este destinată persoanelor fizice, consumatori finali, cumpărători ai oricăror produse, ce realizează o achiziție de 500 de lei și mai mult;
 5. Mecanismul participării:
 • Condiții de primire a talonului – în urma achiziționării de produse în valoare de 500 de lei și mai mult, fiecare client primește un talon pe care sunt notate 10 reduceri a câte 10%, grupate în următorul mod: 10%, 20%, 30%, 40%, care per total formează 100%. Imediat după primirea talonului, vânzătorul capsează bonul de talon. Pe lângă acesta, clientul va primi și un cadou din articolele companiei (ales de către companie, în limita stocului disponibil al articolelor date). Clientul trebuie obligatoriu să înscrie toate aceste date în lista nr.1: numele și prenumele clientului, numărul de telefon, data nașterii, suma achiziției, data achiziției, numărul talonului, semnătura clientului. Dacă clientul a făcut cumpărături de o sumă ce permite achiziționarea mai multor taloane, se vor oferi mai multe, de ex. 1000 lei – 2 bilete (doar că pentru toate taloanele eliberate clientului dat, se va oferi un singur cadou, deci în caz că clientul face achiziție de 1000 lei și i se oferă 2 taloane, cadou se oferă doar un articol).
 • Condiții de utilizare a talonului – reducerile de pe talon se aplică începând cu următoarea achiziție, conform ordinii consecutive: 10%, 20%, 30%, 40%. Astfel, clientul face cumpărătura de 500 de lei, primește talonul și cadoul, iar la următoarea cumpărătură beneficiază de 10% reducere (această reducere de 10% se înscrie în listă – lista nr.2, conform numărului talonului). La următoarea cumpărătură, clientul primește deja 20% reducere, care la fel trebuie înscrisă în listă. La viitoarea achiziție primește 30% reducere, și respectiv la următoarea mai primește încă 40%. Astfel, pentru ca clientul să beneficieze la maxim de talon, după primirea acestuia, va fi nevoie să facă 4 achiziții (4 bonuri). Reducerile nu pot fi combinate între ele, de asemenea nu pot fi repetate. După fiecare reducere aplicată, pe talon se marchează cercul dat cu reducerea (dacă s-au aplicat cele 10% – se marchează cele 10%, dacă s-au aplicat 20% – se marchează 10%+10%, și tot așa mai departe). În cadrul piramidei, reducerile se aplică orizontal, la fiecare achiziție fiind marcat câte un rând din piramidă. Pentru a beneficia de reduceri, prezentarea talonului este obligatorie. În caz că clientul prezintă talonul, dar fără bonul atașat de la prima achiziție de 500 de lei, nu este o problemă, astfel vânzătorul îi poate aplica oricum următoarea reducere. Clientul poate aplica reducerile în intervalul 05.09.2023 – 31.12.2023.
 1. Premii: consumatorul primește un talon cu 10 reduceri ce pot fi aplicate la următoarele achiziții, iar pe lângă reduceri, în momentul primirii talonului, primește și un cadou (ales de către companie, în limita stocului disponibil al articolelor date). Cadou se oferă doar unul, indiferent de numărul de taloane care se oferă clientului în dependență de valoarea achiziției sale.
 2. Valabilitatea reducerii: toate reducerile pot fi aplicate la achizițiile făcute în perioada 05.09.2023 – 31.12.2023, doar în magazinul unde s-a primit talonul; reducerile nu pot fi aplicate la produsele care au o altă reducere (ce face parte din altă campanie promoțională). De asemenea, la reducerile de pe talon, nu pot fi cumulate alte reduceri din afara talonului (reduceri din alte campanii, carduri de reducere etc). Produsele achiziționate în urma reducerilor nu pot fi schimbate sau returnate.
 3. Prin participarea la promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de Regulamentul promoțional. În cazul în care Organizatorul constată că un client nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de regulament, el își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin consumatorului, fără alte despăgubiri sau plăți.
 4. Prezentul Regulament poate fi accesat oricând pe site-ul Organizatorului, online ;

 

Vă mulțumim!